Nokumo logo

O NAŠIM DESKTOP  APLIKACIJAMA

Ponekad poslovni procesi ne dopuštaju primjenu web rješenja, a postoji stvarna potreba za rješenjem desktop aplikacija. Razvoj desktop aplikacija je tu kako bismo mogli ponuditi potpuna rješenja koja pokrivaju svaki aspekt vaših poslovnih potreba.

Naše stručnosti omogućavaju nam da izgradimo i nadogradimo desktop softver s novom funkcionalnošću bilo koje složenosti prema vašim potrebama.